Tarieven

Wie factureert wie?

WeTolk factureert de communicatiekosten aan u als tolk of tolkenbureau. U factureert deze kosten plus uw eigen kosten door aan de klant. Die heeft zodoende één aanspreekpunt voor alle dienstverlening en dat is wel zo overzichtelijk.

Communicatiekosten

Uw telefoongesprek is een teleconferentie met drie deelnemers. Hiervoor wordt € 19.95 per uur in rekening gebracht. Voor eventueel extra deelnemers wordt € 4.95 per deelnemer per uur in rekening gebracht. De afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk gebruikte minuten.

Als u gebruik maakt van Dial-out dan kan het zijn dat er een toeslag in rekening wordt gebracht. Of en hoe hoog deze toeslag is hangt af van de bestemming. Voer hieronder een telefoonnummer in zie welke toeslag van toepassing is.

Telefoonnummer:

Rekenvoorbeeld

Bekijk het rekenvoorbeeld zoals dat is gemaakt voor klanten, dus inclusief de tolkkosten.

NB: alle op deze website genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

WeTolk - Samen staan we sterker

1 + 1 = 3

Behalve de door te berekenen communicatiekosten kost WeTolk u niets. Het uitgangspunt is dat u en wij zakelijke partners zijn die gezamenlijk meer te bieden hebben dan elk van ons afzonderlijk.

WeTolk helpt u met uw factuur

WeTolk helpt u desgewenst bij het opstellen van uw gespecificeerde factuur. Per sessie kunt u een factuur-template downloaden dat u nog naar uw eigen inzicht kunt aanpassen. Of u van deze (gratis) service gebruik maakt is geheel aan u; u kunt ook zelf een factuur opstellen.

Incasso-risico

Het feit dat u de communicatie-kosten in rekening brengt bij de klant betekent niet dat wij het incasso-risico voor dat deel van de factuur bij u neerleggen. Als uw factuur oninbaar is, bijvoorbeeld omdat de klant failliet is, ontvangt u van ons een creditfactuur voor de telecommunicatiekosten van die sessie.